המערכת

עורך | פרופ' חיים וייס

ראש המחלקה לספרות עברית באוניברסיטת בן-גוריון בנגב, חוקר ספרות חז"ל ועורך ספרותי

צילמה: נעמה וייס

עורכת | מוריה דיין קודיש

חוקרת ספרות עברית חדשה, עורכת ספרותית, סופרת

צילם: יונתן בלום

עורכתנעם קרון

תלמידת תואר שני במחלקה לספרות עברית באוניברסיטת בן-גוריון בנגב

צילם: יניב בורכוביץ'

עיצוב לוגו | נורית וינד-קידרון

עיצוב אתר | איתי מרינברג-מיליקובסקי